НОВ  БЪЛГАРСКИ  УНИВЕРСИТЕТ

XVIIІ РЕПУБЛИКАНСКА СТУДЕНТСКА ОЛИМПИАДА ПО ПРОГРАМИРАНЕ

13 - 14 май 2006 г.

Спонсор:fadata Спонсор: MusalaSoft
Спонсор: BASSCOM
Спонсор: BIANOR

::Начало:: ::Програма:: ::Настаняване:: ::Участници:: ::Правила:: ::Среди за програмиране:: ::Класиране:: ::Задачи::

НБУ

      Уважаеми колеги,

      На 13 и 14 май 2006 г. в Нов български университет, под патронажа на Ректора на НБУ, и с активното съдействие на Декана на Бакалавърския факултет доц. Петя Асенова, ще се проведе ОСЕМНАДЕСЕТА РЕПУБЛИКАНСКА СТУДЕНТСКА ОЛИМПИАДА ПО ПРОГРАМИРАНЕ.

      С настоящето Ви известяваме за състезанието и Ви поканваме да участвате в него. Официалните заявки за участие и предложенията за задачи трябва да постъпят в организационния комитет до 9 май 2006 г. Ще ви бъдем благодарни, ако незабавно съобщите за принципното си намерение да се включите в олимпиадата и броя на вашите отбори на Секретаря на организационния комитет доц. Николай Киров на адрес nkirov@nbu.bg. Предложенията си за задачи изпращайте на Председателя на независимия научен комитет н.с. Емил Келеведжиев (Институт по математика и информатика, БАН) на адрес keleved@math.bas.bg.

       Съгласно регламента на олимпиадата (вж. раздела Правила), разноските по пътуването, настаняването и храната са за сметка на учебните заведения, от които са участниците. Домакинът осигурява настаняването на участниците на цени в рамките на командировъчните за страната.

      Допълнителна информация за състезанието, ще можете да намерите в страниците на този сайт, а в случай че липсва - подсетете ни на адрес nkirov@nbu.bg.
      

      София Председател на организационния комитет:
      април 2006 г. (проф. дмн Иван Ланджев,
ръководител на Департамент Информатика)

::История::
Дизайнът на този сайт е предоставен от колегите от ФМИ на ПУ "Паисий Хилендарски"!