Николай Киров
Студентски състезания по програмиране

Семинар "Състезателно програмиране"

Идеята е от:
Състезателно-Програмиране-2007

За начало изпробвайте
WELCOME TO THE USACO TRAINING PROGRAM GATEWAY
регистрирайте се там, пуснете теста и първата задача.

Семинарът Състезателно програмиране работи през този семестър.
Четвъртък:

Семинар Състезателно програмиране, 119 I, 11:20 - 12:50
Теми на занятията:
06.03 Обсъждане на задачите от състезанието на 20 януари
13.03 Обсъждане на задачите от състезанието на 9 март
20.03 Организация на входа и изхода. Тестови примери. Геометрични задачи.
27.03 Ефективност на алгоритми.
10.04 Комбинаторика: пермутации (C/C++), вариации (C/C++), комбинации (C/C++). Рекурсия.
17.04 Прости числа (9:40, 309 I)
24.04 Обсъждане на задачите от състезанието на 20 април
08.05 Подготовка за Републиканската студентска олимпиада по програмиране
15.05 Обсъждане на задачи от олимпиадата. Динамично програмиране и Задача G . КОЛОНА
22.05 Обсъждане на задачи от олимпиадата. Сортиране и Задача H. ТОЧКОМАНИЯ


Състезание по програмиране на 20 януари 2008 г. [тестове]
Cъстезание по програмиране на 9 март, 2008 г. [тестове]
Състезание по програмиране на 20 април [Задачи] [тестове]

XX Републиканска студентска олимпиада по програмиране - 10 май

Поздравления за колегите, които достойно представиха Нов български университет на олимпиадата!

НБУ 1
1 F33277        Георги Иванов Петров (капитан)
2 F31523        Владимир Олегов Горчев
3 F32116        Атанас Андреев Андреев
Ръководител: Николай Киров

НБУ 2
1 F39654         Лазар Едуардов Лазаров (капитан)
2 F38692         Борис Стоянов Тодоров
3 F39703         Божидар Златев Златев
Ръководител: Петя Асенова


Условия на състезанията

За запознаване с характера на задачите и работата на журито може да послужи следния пример:
1. Условие на задачата
2. Готов файл с текст на програмата на С или С++ (source file), който се изпраща на журито със системата PC2.
3. Файл с тестовете на журито (които са недостъпни за състезателите)
    Тези тестове се пускат от командния ред:
       >onezero.exe < onezero.inp > onezero00.out
4. Резултатът от работата на програмата (файлът onezero00.out) трябва да същия, както файла с отговорите на журито.

Още една задача: условие, тест на журито, отговори на теста на журито

Изплозва се системата за провеждане на състезания по програмиране PC2. Ръководство за работа може да видите тук.

Възможни отговори на журито, който се изпращат на състезателя със системата PC2.
При отговор, различен от AC, състезателят коригира програмата си и я изпраща отново.

Състезателите могат да използват всякаква печатна литература по време на състезанието.

Създаден на 10 ноември 2007, последни поправки на 21 май 2008.