БУРГАСКИ  СВОБОДЕН  УНИВЕРСИТЕТ

Пети междууниверситетски турнир по програмиране 

19 май 2002 г.

Официално класиране:

 1. Софийски университет "Св. Климент Охридски"
 2. Американски университет в България
 3. Бургаски свободен университет
 4. Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"
 5. Технически университет - Габрово
 6. Икономически университет - Варна
 7. Югозападен университет "Неофит Рилски"
 8. Нов български университет - София
 9. Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"
10. Великотърновски университет "Св.св. Кирил и Методий"
 

Благодарим на спонсорите: 

Ректора на БСУ проф. д-р Петко Чобанов

Милениум газ ООД с президент Динко Димитров

Лирекс ГБ с президент Олег Асенов  и  маркетингов мениджър Петко Чамов

осигурили награди за победилите.

Подготовката

Отбори, университети, ръководители, състезатели:
 

№ на отбор  Университет и ръководител Състав на отбора E-mail
01 БСУ-1 Бургаски свободен университет 
Веселина Стоянова
1. Борислав Пламенов Първанов 
2. Владимир Николов Ганев 
3. Милен Стоянов Стоянов

02 БСУ-2 Бургаски свободен университет 
Веселина Стоянова
1. Гергана Господинова Георгиева 
2. Илиян Николаев Трифонов 
3. Васил Гочев Мартинов

03 БСУ-3 Бургаски свободен университет 
Веселина Стоянова
1. Иво Валентинов Иванов 
2. Петьо Петев Куртев

04 СУ-1 Софийски университет "Св. Климент Охридски" 
Красимир Манев
1. Милослав Антониев Средков 
2. Петко Георгиев Минков 
3. Кирил Георгиев Минков

05 СУ-2 Софийски университет "Св. Климент Охридски" 
Красимир Манев
1. Цветан Красимиров Богданов 
2. Петър Стефанов Лефтеров 
3. Петър Живков Петров

06 СУ-3 Софийски университет "Св. Климент Охридски" 
Красимир Манев
1. Иван Димитров Георгиев 
2. Мартин Вълканов Вълканов 
3. Александър Димитров Мавров

07 СУ-4 Софийски университет "Св. Климент Охридски" 
Красимир Манев
1. Тодор Димитров Цанков 
2. Димитър Антонов Ковачев 
3. Петър Исак Леви

08 НБУ-1 Нов български университет - София 
Емил Келеведжиев
1. Йонка Василева Иванова 
2. Сергей Сергеев Върбанов 
3. Владислав Славов Съйков

09 НБУ-2 Нов български университет - София 
Емил Келеведжиев
1. Ясен Тодоров Михайлов 
2. Ласко Маринов Ласков 
3. Янко Василев Иванов

10 АУБ Американски университет в България Красимир Манев 1. Стоян Стратев 
2. Юлиан Киряков 
3. Владимир Коловски

11 ШУ-1 Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" 
Бисерка Йовчева
1. Корнелия Йорданова Златева 
2. Милен Анков Соколов 
3. Милко Иванов Янков

12 ШУ-2 Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" 
Бисерка Йовчева
1. Димитър Пламенов Шуликов 
2. Красимир Валентинов Харизанов 
3. Чавдар Петров Чавдаров

13 ВТУ Великотърновски университет "Св.св. Кирил и Методий" 
Валентин Бакоев
1. Атанас Атанасов Колев 
2. Иво Стефанов Митов 
3. Владимир Йорданов Йотов

14 ИУВ-1 Икономически университет - Варна 
Стойчо Стоев 
1. Чавдар Иванов Копоев 
2. Димитър Радев Власев 
3. Венцислав Красенов Кунев

15 ИУВ-2 Икономически университет - Варна 
Стойчо Стоев 
1. Стелиян Петков Георгиев 
2. Янко Жеков Жеков 
3. Николай Иванов Колев

16 ЮЗУ-1 Югозападен университет "Неофит Рилски" 
Светослав Христов 
1. Стойчо Тодоров Петров 
2. Веселин Тодоров Петров 
3. Атанас Живков Ангов

17 ЮЗУ-2 Югозападен университет "Неофит Рилски" 
Светослав Христов 
1. Иван Симеонов Георгиев 
2. Стоян Димитров Николов 
3. Светослав Пенчев Василев

18 ПУ-1 Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" 
Ангел Голев
1. Симеон Монов 
2. Никола Дачев 
3. Румен Моралийски

19 ПУ-2 Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" 
Ангел Голев
1. Петър Събев 
2. Павел  Йорданов

20 ТУГ Технически университет - Габрово, 
Стоян Капралов
1. Радослав Атанасов Атанасов 
2. Валери Виртилиев Фрунзе 
3. Николай Николаев Чавдар

Класиране на първите университетски отбори - за официалното класиране
 

Място
Отбор
Решени задачи
Време
1
04 СУ-1
5
419
2
10 АУБ
5
642
3
01 БСУ-1
3
387
4
18 ПУ-1
3
411
5
20 ТУГ
3
490
6
14 ИУВ-1
2
190
7
16 ЮЗУ-1
2
371
8
08 НБУ-1
2
383
9
11 ШУ-1
1
82
10
13 ВТУ
0
0


Неофициално класиране на всички участващи отбори
 

Място
Отбор
Решени задачи
Време
1
04 СУ-1
5
419
2
10 АУБ
5
642
3
06 СУ-3
5
683
4
05 СУ-2
4
388
5
07 СУ-4
4
487
6
01 БСУ-1
3
387
7
18 ПУ-1
3
411
8
20 ТУГ
3
490
9
19 ПУ-2
2
157
10
14 ИУВ-1
2
190
11
15 ИУВ-2
2
222
12
16 ЮЗУ-1
2
371
13
08 НБУ-1
2
383
14
09 НБУ-2
1
80
15
02 БСУ-2
1
82
15
11 ШУ-1
1
82
17
03 БСУ-3
1
213
18
17 ЮЗУ-2
1
216
19
12 ШУ-2
0
0
19
13 ВТУ
0
0

 
Отбор
A
 
B
 
C
 
D
 
E
 
F
 
G
 
H
 
Solved
Time
1
БСУ-1
   
264
1
79
1
44
1
         
2
   
3
387
2
БСУ-2
           
62
2
         
3
   
1
82
3
БСУ-3
           
173
3
               
1
213
4
СУ-1
188
1
37
1
48
1
16
1
     
2
 
4
110
2
5
419
5
СУ-2
   
42
1
64
1
28
1
         
3
234
2
4
388
6
СУ-3
188
1
29
1
150
1
17
1
           
259
3
5
683
7
СУ-4
 
2
67
1
202
1
25
1
         
3
173
2
4
487
8
НБУ-1
   
260
1
 
2
123
1
               
2
383
9
НБУ-2
           
80
1
               
1
80
10
АУБ
223
2
44
1
141
1
25
1
           
149
3
5
642
11
ШУ-1
     
2
   
62
2
               
1
82
12
ШУ-2
                               
0
0
13
ВТУ
                 
2
           
0
0
14
ИУВ-1
   
111
1
 
2
79
1
             
2
2
190
15
ИУВ-2
   
138
2
 
1
64
1
         
2
   
2
222
16
ЮЗУ-1
   
236
2
 
4
95
2
         
2
   
2
371
17
ЮЗУ-2
           
176
3
               
1
216
18
ПУ-1
   
110
1
280
1
21
1
         
2
   
3
411
19
ПУ-2
   
87
1
   
50
2
               
2
157
20
ТУГ
   
264
2
76
1
110
2
             
5
3
490

Задачите - arcive_text.ZIP или abcd_tex.ZIP
Архивът arcive_text.ZIP съдържа файл ABCD.PS (задачи A, B, C и D ) и файлове PRIME.RTF, LINES.RTF, PIC.RTF и PASS.RTF. abcd_tex.ZIP съдържа задачи A-D в LaTeX формат.
 

Задача Заглавие Име на 
файловете за задачата
Брой 
отбори, 
решили задачата

A Индекс на Шапли-Шубик ... shsh 3 shsh.pdf
B Период  period 13 period.pdf
C Групи от точки points 8 points.pdf
D Щастливи числа happy 18 happy.pdf
E Прости числа prime 0 prime.html
F Автобусни линии lines 0 lines.html
G  Картина pic 0 pic.html
H  Пароли pass 5 pass.html

Тестовите примери - archive_inp.ZIP, archive_inp_G.ZIP
Задача H има 12 тестови примери, записане в различни файлове. Останалите задачи имат по един файл, който съдържа всички тестови примери. Тестовите примери на задача G са 24 МБ и са дадени отделно.

Pешенията - arcive_source.ZIP
ZIP-файлът съдържа 20 папки - по една за всеки отбор. В папката на отбора са текстовете на програмите, записвани на дискетата при SUBMIT на задачите.


Променен регламент на турнира

Кандидат за организиране на Шести междууниверситетски турнир по програмиране през м. май 2003 година е Шуменски университет "Епископ Константин Преславски".
 

Създаден на 21 май 2002 г. Н. Киров    nkirov@math.bas.bg