БУРГАСКИ  СВОБОДЕН  УНИВЕРСИТЕТ

Пети междууниверситетски турнир по програмиране

19 май 2002 г.

Програма:

18.05, събота -  пристигане на отборите и настаняване

18.05, събота   18 часа -  запознаване на отборите с компютърните зали в БСУ

18.05, събота   19 часа -  Техническа конференция в БСУ

19.05, неделя     8 - 14 часа - провеждане на турнира
                                 15 часа - награждаване на победителите
                                 16 часа - коктейл за участницитеНастаняване:

Направена е резервация за х-л България,  ул. Александровска 21 за 18.05 (номерът на резервацията е 47440).
Една нощувка за един човек струва 15 лв.

След 15 май за връзка с домакините от БСУ използвайте:
vessi@bfu.bg или 088-261310 - Веселина Стоянова и 098-447821 - Николай Киров.Участници:

Всеки български университет може да даде заявка за участие  до 10 май.

Списък на университетите, дали заявка за участие до 10 май:
Бургаски свободен университет
Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Нов български университет - София
Американски университет в България
Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"
Великотърновски университет "Св.св. Кирил и Методий"
Икономически университет - Варна
Югозападен университет "Неофит Рилски"
Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"
Технически университет - ГабровоСреди за програмиране:

Borland Pascal 7.0
Borland C/C++ 3.1
DJGCC
Free Pascal
MS Visual C++
Borland DELPHIПокана за участие:

Уважаеми колега,

На 19 май 2002 г. в Бургаски свободен университет ще се проведе
Петият междууниверситетски турнир по програмиране за
университетски отбори. С настоящето Ви известяваме за
състезанието и Ви молим да ни съобщите до 10 май 2002 г.
принципното си намерение да се включите в него.

Съгласно регламента на турнира, разноските по пътуването,
настаняването и храната на участниците са за сметка на учебните
заведения, които представят. Домакинът осигурява
настаняването и храната на участниците на цени в рамките на
командировъчните за страната.

Регламент на турнира
 

Последни корекции на 15 май 2002 г. Н. Киров    nkirov@math.bas.bg