Николай Киров
Преподаване

Курсове за 2005/2006 учебна година

Департамент Информатика, Нов български университет

Летен семестър

Обектно-ориентирано програмиране
Object-Oriented Programming
NETB151, NETB161
Мрежови технологии [2005/2006]
Networking Technologies
1
Програмиране за напреднали - ІІ част
INF297
Информатика
2
Проект по Програмиране за напреднали - ІІ част INF298 Информатика 2,3

Зимен семестър

Въведение в програмирането (C++)
Introduction to Programming (C++)
NETB101, NETB111
Мрежови технологии [2005/2006]
Networking Technologies
1
Структури от данни
Data Structures
NETB201, NETB211 Мрежови технологии [2005/2006]
Networking Technologies
2
Проект по Програмиране за напреднали - І част
INF296
Информатика
2,3


Последна промяна на 20 февруари 2006 г. E-mail: nkirov<at>math.bas.bg, nkirov<at>nbu.bg

Valid HTML 4.01 Transitional