Николай Киров
Преподаване
Курсове за 2005/2006 учебна година

INF298  Проект по Програмиране за напреднали II


Процедура по изработване и защита на курсови проекти:
   Литература
  Курсови проекти - указания Курсови проекти - списък  NEW

Консултации: четвъртък, 10:30-13:00, НБУ - 611 II и понеделник, 9:30-11:30, ИМИ-БАН - 416,
или изпратете e-mail: nkirov<at>nbu.bg

  Link: HTML Code Tutorial - Free Reference Guide for Help with HTML Tags Including Form, Frames, Tables, and more!

  Списък на студентите

  INF297 -  Програмиране за напреднали II 

  Примерен проект


Последна промяна на 22 март 2006 г.