Николай Киров
Преподаване
Курсове за 2005/2006 учебна година

INF297 Програмиране за напреднали II

Занятия:  четвъртък, 14:40 - 16:10, 316 I   [ 29.04, събота, 9:30, 310A I ]

Анотация Литература

Учебна програма, график за лекциите, учебни материали

 НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ

Вътрешноуниверситетстко състезание по програмиране
30.04.2006, 9:30 часа, 102 ІІ

 Правила за провеждане на състезанието

Форми на оценяване:
А. Текущ контрол
Форма Седмица
Дата Точки
Състезание_1 [A, B, C, D] 9
30.03
20
Участие във Вътрешноуниверситетстко състезание по програмиране  -
30.04 20
Бонус за участие в XVIII републиканска студентска олимпиада по програмиране (olymp.nbu.bg)
-
14.05

Тест 15
1.06
20
Състезание_2 15
1.06 40 NEW
Решаване на задачите, дадени за всяко занятие* 1-15
-
20
                       Общо

100
 
  Б. Семестриален изпит
Форма Дата Точки
Писмен изпит (Тест)20
Практически изпит (Състезание) 60
Устен изпит 20
                       Общо 100

* На всяко занятие ще се дават по 2 задачи за домашно. Студентите са длъжни да изпртят по е-мейл текста на програмите с решенията на двете задачи. Моля да се спазват правилата за имената на файловете с текстовете на програмите - номер на занятие, буква (напр. 3a.cpp или 4b.c).

Списък на студентите за присъствието им на занятията и текущ контрол

INF298  Проект по Програмиране за напреднали II

Консултации:
сряда, 13:30-16:30, ИМИ-БАН, 416
Или изпратете e-mail: nkirov<at>nbu.bg

Компютърен клуб на НБУ 


Подобни курсове в други университети:

Връзки за студентски състезания по информатика
Компютърен клуб на ФМИ-СУ 


      Последна промяна на 31 май 2006 г.