Програмиране за напреднали II - INF297

Анотация

    Курсът подготовя студентите по Информатика за решаване на задачи, за които се изисква съставяне на по-сложни алгоритми. Изучава се целия път от поставяне на задачата до анализ на решенията - анализ на данните, преглед на съществуващи алгоритми за решаванети й, избиране на подходящ алгоритъм, модифициране на съществуващ или построяване на нов алгоритъм, избор на структури от данни, програмиране, тестване на програмата, анализ на ефективността на алгоритъма и програмата. Занятията са в компютърна зала и студентите имат възможност както сами да решават поставените задачи така и да проверяват веднага разглежданите алгоритми. Всички алгоритми се изучават заедно с най-ефективните им реализации като програми на С и С++.

    Студентите трябва да знаят да програмират на С и/или С++.