INF297 Програмиране за напреднали II 

Учебна програма

Седмица
Тема
Дата
1.
Състезания по програмиране
23.02
2.
Динамично оптимиране - задача за раницата, "лесна" задачи
2.03
3.
Динамично оптимиране - братска подялба, задачи със сортировки
9.03
4.
Динамично оптимиране - числа на Фибоначи и биномни коефициенти, задачи за симулации
16.03
5.
Динамично оптимиране - най-дълга обща подредица
23.03
6.
Състезание_1 [A, B, C, D] 30.03
7.
Занятието се отлага ! 6.04
8
Състезание_1* [E, F] - редици и множества 13.04
9.
Геометрични задачи, лице на многоъгълник
20.04
10.
Още геометрия, детерминанти и др. подобни
27.04

C++ Standard Template Library (STL)
29.04

Вътрешноуниверситетското състезане по програмиране 30.04
11.
Обсъждане на задачите от Вътрешноуниверситетското състезане по програмиране 4.05
12.

11.05

XVIII републиканска студентска олимпиада по програмиране 14.05
13.
Обсъждане на задачите от XVIII републиканска студентска олимпиада по програмиране 18.05
14.
Разделяй и владей - циклично преместване на елементите на масив
25.05
15.
Тест, Състезание_2 и оформяне на крайни оценки
1.06

Изпит