Вътрешноуниверситетското състезане по програмиранеОтбор
A-contour
B-box
C-points
D-bar
E-monkey
F-max-min
G-ferry
H-common
Общо
Team1
Клоди Раймонд Жанин Тирефор
Георги Здравков Георгиев
Георги Иванов Петров

Yes

Yes
2/2
Team2 Ясен Деянов Владимиров0/0
Team3 Никола Кирилов Янчев
Велислав Радославов Маринов
Кирил Георгиев Ангелов

WA

WA
2/0
Team4 Тодор Димитров Балабанов
Дарин Веселинов Тодоров
Христиан Веселинов Тодоров
Yes
WA
TL

Yes
Yes

Yes
6/4
Team5 Иван Цанков Харалампиев
Yes
WA
WA
Yes
4/2

10
2/2
2/0
2/0
0/0
1/1
3/2
0/0
4/3
13/8

Name     A         B         C         D         E         F         G         H     Total att/solv
team4 1/Y 3/N 5/N 0/N 2/Y 1/Y 0/N 1/Y 13/4
team5 3/Y 4/N 5/N 0/N 0/N 0/N 0/N 2/Y 14/2
team1 0/N 0/N 0/N 0/N 0/N 1/Y 0/N 1/Y 2/2
team2 0/N 0/N 0/N 0/N 0/N 0/N 0/N 0/N 0/0
team3 0/N 1/N 0/N 0/N 0/N 0/N 0/N 1/N 2/0
team6 0/N 0/N 0/N 0/N 0/N 0/N 0/N 0/N 0/0
team7 0/N 0/N 0/N 0/N 0/N 0/N 0/N 0/N 0/0
team8 0/N 0/N 0/N 0/N 0/N 0/N 0/N 0/N 0/0
Submitted/1st Yes/Total Yes 4/86/2 8/--/0 10/--/0 0/--/0 2/169/1 2/110/2 0/--/0 5/43/3 31/8

Created by CSUS PC^2 8.6 20051111 01
http://www.ecs.csus.edu/pc2/
Last updated Sun Apr 30 14:49:01 EEST 2006