Правила за провеждане на състезания по INF297

1. Състезанието е индивидуално.
2. На всеки студент се осигурява един компютър с необходимия софтуер.
3. Състезателят може да използва всякаква печатна литература, но не и дискети, CD-та и др. подобни.
4. Програмира се на С или С++.
5. Състезанието трае 2 часа и се решават 4 задачи. Вход и изход на програмите са стандартния вход и изход.
6. Когато състезателят реши, че е готов с дадена задача, той веднага дава решението (EXE файл) за проверка с тестови примери. Веднага се обявява на дъската резултата от проверката. Той може да бъде:
- AC (accepted) вярно решение;
- TL (time limit) програмата работи много време, вероятно неефективен алгоритъм;
- WA (wrong answer) грешно решение на някои от тестовите примери;
- RT (run-time error) грешка по време на изпълнение;
- PE (presentation error) програмата дава решение, но изходът не е по зададения формат.
7. Класирането става по брой решени задачи и по времето на представяне на вярното решение на журито. За всяко представено невярно решение се добавя наказателно време от 20 минути, ако за съответната задача е представено и вярно решение.
8. По време на състезанието резултатите се обявяват на дъската.