Правила за провеждане на

Вътрешноуниверситетстки състезания по програмиране

    1. Отборът се състои от трима студенти (по изключение от двама).
    2. На всеки отбор се осигурява един компютър с необходимия софтуер - среда за програмиране на С/С++.
    3. Отборът може да използва всякаква печатна литература, но не и дискети, CD-та и др. подобни.
    4. Програмира се на С/С++.
    5. Състезанието трае 4 часа и се дават не по-малко от 4 задачи. Вход и изход на програмите са стандартния вход и изход.
    6. Когато отборът реши, че е готов с дадена задача, той веднага дава решението (EXE файл) на журито, което в рамките на няколко минути проверява решението с тестови примери. Веднага се обявява публично (на всички отбори) резултата от проверката. Той може да бъде:
    - AC (accepted) вярно решение;
    - TL (time limit) програмата работи много време, вероятно неефективен алгоритъм;
    - WA (wrong answer) грешно решение на някои от примерите на журито;
    - RT (run-time error) грешка по време на изпълнение;
    - PE (presentation error) програмата дава решение, но изходът не е по зададения формат.
    7. Класирането на отборите става по брой решени задачи и по времето на представяне на вярното решение на журито. За всяко представено невярно решение на отбора се добавя наказателно време от 20 минути, ако за съответната задача представи (до края на състезанието) и вярно решение.
    8. По време на състезанието резултатите на отборите и временното класиране се обявяват на всички. При завършване на състезанието временното класиране става окончателно.