Указания за курсов проект

[разширени]   
1. Разучават се алгоритмите, реализират се програми за решаване на задачите. Програмите са на C/С++, компилатори: Dev-C++, Borland 3.1, DJGPP или MS Visual C++ 6.0. Използва се стандартен вход и изход.
[Програмата трябва да работи от конзола с пренасочване на входа и изхода. Затова всякакви "подсещащи" или "подканящи" печати са излишни.]
    2. Приготвят се входни и изходни файлове с тестови примери. Те включват различни данни:

    3. Оформяне на проекта:

    Да се използват само стандартни средства за html файлове (вж. HTML Code Tutorial), кодировка Windows-1251. Проектът да може да се разглежда браузер, който не е MS IE - например Firefox, Netscape, Mozilla, Opera и др.

    4. Готовите проекти се представят и защитават пред преподавателя. Препоръчва се те да бъдат изпратени по e-mail за предварително преглеждане и одобрение.

Забележка. INF296 и INF298 са пряко свързани с INF295 и INF297, за слушателите на които тези указания са пределно ясни. За останалите мога да предложа консултации с предварителна уговорка за час и място.