Николай Киров
Преподаване
Курсове за 2005/2006 учебна година

Проект по Програмиране за напреднали I - INF296

(самостоятелна работа)


Процедура по изработване и защита на курсови проекти:
  Литература
  Курсови проекти - указания Курсови проекти - списък

Консултации: четвъртък, 9:30-11:10, НБУ - 611 II или понеделник, 9:30-11:30, ИМИ-БАН - 416.
Или изпратете e-mail: nkirov<at>math.bas.bg, nkirov<at>nbu.bg

  HTML Code Tutorial - Free Reference Guide for Help with HTML Tags Including Form, Frames, Tables, and more!

  Списък на студентите

  Примерен проект


Последна промяна на 11ноември 2005 г.