Николай Киров
Преподаване

Курсове за 2016/2017 учебна година

Департамент Информатика, Нов български университет

Пролетен семестър

Сигнатура
Code
 Име на курса
      Title
Програма
Programm
Година
Year
CITB201
CITB200
  Обектно ориентирано програмиране (C++)
      Лабораторни упражнения по обектно ориентирано програмиране
Информационни технологии
1
NETB482
 Програмиране с платформата Qt
      Programming with Qt Platform
Мрежови технологии
Networking Technologies
4
NETB390
 Самостоятелна работа: Програмиране на напреднали - II част
      Advanced Programming Project - 2
Мрежови технологии
Networking Technologies
3

 Школа "Състезателно програмиране" Мрежови технологии,
Информатика,
Информационни технологии
1-4


Есенен семестър

Сигнатура
Code
 Име на курса
      Title
Програма
Program
Година
Year
CITB100
 Програмиране
Информационни технологии 1
CITB303
 Структури от данни Информационни технологии
2
CSCB300  Програмиране за напреднали Информатика,
Информационни технологии
2
NETB201  Структури от данни
       Data Structures
Мрежови технологии
Networking Technologies
2
NETB223
Проект по структури от данни
      Project of Data Structures
Мрежови технологии
Networking Technologies
2
NETB131
 Проект по програмиране
      Programming Project
Мрежови технологии
Networking Technologies
1
NETB330
 Самостоятелна работа: Програмиране на напреднали - I част
      Advanced Programming Project - 1
Мрежови технологии
Networking Technologies
3

 
  Школа "Състезателно програмиране"
Мрежови технологии,
Информатика,
Информационни технологии
1-4


9 truths that computer programmers know that most people don’t

Как станах по-добър програмист?

Последна промяна на 18 февруари 2017 г. E-mail: nkirov<at>nbu.bg
github
math