Николай Киров
Преподаване
Курсове за 2016/2017 учебна година

CITB303 Структури от данни [2016/2017]

  Лекции: Сряда, 8:00, 411-1
 Семестриален изпит: 8.02.2017,  сряда, 8:00, 110-2

Отучване на 23.10, неделя, 13:00, 308-2. На 26.10, сряда няма да има занятие!

На 12.11, събота, от 10:00 до 15:00 в НБУ, 702-2 се проведе състезание по програмиране. Всеки студент в НБУ може да участва, като изпрати заявка за участие на nkirov<at>nbu.bg.
Консултация за теста: 7.11, понеделник, 8:00 413-1
На 12 декември, понеделник, 13:00, 316-1 - консултация за теста!!
На 13 януари, петък, 8:00, 212-1 - консултация за теста!!

Поради лошите резултате на трети тест, дата за обсъждане на теста и повторно правене на същия тест за повишаване на текущата оценка:
3.02, петък - 09:40 - зала 110, II корпус

Учебник:Michael Goodrich, Roberto Tamassia, David M. Mount, Data Structures and Algorithms in C++, Wiley, 2004.
[NBU Library: Ч 681.325.3 / G 64 and Moodlе NBU]                      
                     Michael Goodrich, Roberto Tamassia, David M. Mount, Data Structures and Algorithms in C++, Wiley, Second edition, 2011.
[Moodle NBU]

Учебна програма, график за лекциите, учебни материали  Списък на студентите: присъствие и текущ контрол 
За отличниците: Школа "Състезателно програмиране"


Текущо оценяване
Дата
Първи тест
9.11
Втори тест
14.12
Трети тест
18.01


Финален изпит
Дата
Дата
  Тест 4
8.02

  Устен изпит
8.02

Правила за оценяване:
--- Крайната оценка от курса се формира като средно аритметично от всички оценки при условие, че студентът е посещавал повече от 50% от занятията. В противен случай студентът се явява на финален изпит (НАРЕДБА ЗА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС В НБУ).
--- Тестова система за проверка на знания по програмиране
--- Оценката на теста се получава по формулата: max{2, (3*x)/(2*n)}, където n е броят на въпросите в индивидуалния тест, а x са получените от студента точки на теста.
--- По време на теста студентите могат да използват лекции, учебници и всякакви други печатни материали, както и електронни четци (смартфон, таблет, лаптоп).

Консултации:
вторник, 11:30 и сряда, 11:30
в 712-2
за съгласуване изпратете e-mail:
nkirov
<at>nbu.bg

VisuAlgo - visualizing data structures and algorithms through animation
MIT 6.006 Introduction to Algorithms, Fall 2011 
Data Structure Visualizations

Последно обновяване на 3 февруари 2017 г.
nkirov<at>nbu.bg github
math