Николай Киров
Преподаване
Курсове за 2016/2017 учебна година

CSCB300 Програмиране за напреднали [2016/2017]

Занятия:  вторник, 9:40, 404-2
Семестриален изпит: 26  януари, четвъртък, 13:00, 702-2

Отучване на 23.10, неделя, 9:40, 308-2. На 25.10, вторник няма да има занятие!

Състезание на 12.11, събота, 10:00-15:00, 702-2: изпратете заявка за участие!

Коледно състезание по програмиране -17 декември, 10:00, 702-2 FB
Изпратете заявка за участие или се регистрирайте на събитието на Фейсбук
Състезание по програмиране Graph 66 на 14.01, събота, 10:00, 702-2

Анотация Литература


Учебна програма, график за лекциите, учебни материали


График на състезанията по програмиране на НБУ        
Школа Състезателно програмиране                

Списък на студентите за присъствие и текущ контрол

Форми на оценяване:
А. Текущ контрол
Форма Дата Точки
Задачи
текущ
60
Състезание
12.11
20
Тест
23.01
20
                       Общо
100
 
  Б. Семестриален изпит
Форма Точки
Задачи
60
Тест
20
Практика
20
                       Общо 100

Задачи
Състезание
Тест
Практика
Консултации:
вторник, 11:30 и сряда, 11:30
за съгласуване изпратете e-mail: nkirov<at>nbu.bg

Съответствие между точките и оценките в информационната система на НБУ:
   
Точки  (max 50)
Оценка
                                       

Точки  (max 100)
Оценка    

0-24
2.00

                                          

0-49
2.00


25-27
3.0050-56
3.00


28-31
3.5057-63
3.50


32-35
4.0064-70
4.00


36-38
4.5071-78
4.50


39-42
5.0079-85
5.00


43-46
5.5086-92
5.50


47-50
6.0093-100
6.00


      Последна промяна на 16 януари 2017 г. nkirov<at>nbu.bg
github
math