Програмиране за напреднали

CSCB300  Учебна програма, график за лекциите, учебни материали [2016/2017]

Седмица No.
Тема
Дата на
занятието
Задачи
Срок
(за 3 т.)
1.
Технология за ефективно програмиране на алгоритми 4.10


2.
Оценка и сложност на алгоритми [Анализ на алгоритми]
[Analysis Tools - pdf, html] [Lec 2 | MIT 6.046J / 18.410J Introduction to Algorithms]
11.10


3.
Бройни системи. Прости и съвършени числа
18.10
1a, 1b
1.11
4. Редица на Фибоначи. Най-голям общ делител, най-малко общо кратно. Рекурсия 23.10, неделя
(отучване за 25.10)
2a, 2b
8.11

Ден на народните будители
(неучебен ден)
1.11


5. Комбинаторни алгоритми. Разбиване на числа. Подготовка за състезанието 8.11
3a, 3b
22.11

Състезание
10:00-15:00, 702-2
12.11
(събота)


6.
Обсъждане на задачите от състезанието, резултати, тестове и решения на авторите
15.11


7. Сортиране. Хеширане. 22.11
4a, 4b
29.11
8.
Търсене. Последователно и двоично търсене. Търсене с връщане 29.11
5a, 5b
6.12
9.
Разделяй и владей
6.12
6a, 6b
13.12
10.
Динамично оптимиране. Подготовка за състезанието 13.12
7a, 7b
3.01

Състезание
10:00-15:00, 702-2
17.12
(събота)


11.
Обсъждане на задачите от състезанието, резултати, тестове и решения на авторите 20.12


12. Представяне на граф. Обхождане на граф 3.01
8a, 8b
10.01
13.
Задачи в графи
10.01
9a, 9b
17,01
14.
STL и подготовка за теста 17.01
10a, 10b 24.01
15.
Тест 23.01
(понеделник)Семестриален изпит
26.01, четвъртък, 13:00, 702-2