Николай Киров
Преподаване

Курсове за 2003/2004 учебна година

Летен семестър

Програмиране и структури от данни II 
Програмиране и структури от данни
ПСД ІІ
ПСД
Информатика 
Математика и информатика
1 ЮЗУ 
ЮЗУ
Операционни системи ОС Информатика 2 ЮЗУ
Увод в програмирането С++  INF234 Информатика 1 НБУ
Алгоритми и структури от данни INF201 Информатика 2 НБУ
Хаотични динамични системи ХДС Информатика
Приложна математика
2-4 СУ

Зимен семестър

Програмиране и структури от данни I 
Увод в програмирането
ПСД І
УП
Информатика 
Математика и информатика
1 ЮЗУ
ЮЗУ
Обектно ориентирано програмиране ООП Информатика 2 ЮЗУ
Програмиране за напреднали I INF295 Информатика 3 НБУ
Програмиране за напреднали І
(самостоятелна работа)
INF296 Информатика 3 НБУ
Програмиране за напреднали ІI
(самостоятелна работа)
INF298 Информатика 4 НБУ

 
Последна промяна: 20 февруари 2004 г. E-mail: nkirov<spam protection at>math.bas.bg