Николай Киров
Преподаване
Курсове за 2003/2004 учебна година

Програмиране за напреднали II - INF298

(самостоятелна работа)

консултации - вторник, 16:15, 311

Литература

Курсови проекти - указания

Курсови проекти - списък

Списък на студентите


Преподаване Последна промяна на 29 октомври 2003 г.