Програмиране за напреднали ІІ (самостоятелна работа) - INF298

Курсови проекти

Задача
ф.н. Дата на получаване Оценка
1. Числа без две съседни нули  П=++A 8.3.7


2. Символно умножение П=++A; 8.3.10 F18724
Ивелин


3. Такси компания П=++A; 8.4.1 F16811
Велислав
28.10.2003
18.02.2004
6
4. Билети за влак П=++A; 8.4.2 F15836
Сергей


5. Опроводяване на платка П=++A; 8.4.5 F15941
Владислав
27.04.2004 6
6. На опашка за билети П=++A; 8.4.6


7. Крайпътни дървета П=++A; 8.4.8


8. Зациклен израз П=++A; 8.4.11


9. Домино-редица  П=++A; 8.4.12


10. Трионообразна редица П=++A; 8.4.13


11. Молекули musala.com зад.1


12. Модулна структура musala.com зад.2


13. Малкият принц musala.com зад. 3 F15911
Марио
20.02.2004

П=++A означава книгата на П. Наков и П. Добриков "Програмиране = ++ Алгоритми;", където се намират условията на проектите, анализ и примерни решения.

musala.com означана конкурса на Musala Soft и PC Magazine, където се намират условията на проектите.