Програмиране за напреднали ІІ (самостоятелна работа) - INF298

Курсови проекти

Задача ф.н. Дата на получаване Оценка
1. Числа без две съседни нули  П=++A 8.3.7
2. Символно умножение П=++A; 8.3.10 F18724
Ивелин
3. Такси компания П=++A; 8.4.1 F16811
Велислав
28.10.2003
18.02.2004
6
4. Билети за влак П=++A; 8.4.2 F15836
Сергей
5. Опроводяване на платка П=++A; 8.4.5 F15941
Владислав
27.04.2004 6
6. На опашка за билети П=++A; 8.4.6 F14050
Мартин
7. Крайпътни дървета П=++A; 8.4.8
8. Зациклен израз П=++A; 8.4.11
9. Домино-редица  П=++A; 8.4.12
10. Трионообразна редица П=++A; 8.4.13
11. Молекули musala.com зад.1
12. Модулна структура musala.com зад.2
13. Малкият принц musala.com зад. 3 F15911
Марио
20.02.2004

П=++A означава книгата на П. Наков и П. Добриков "Програмиране = ++ Алгоритми;", където се намират условията на проектите, анализ и примерни решения.

musala.com означана конкурса на Musala Soft и PC Magazine, където се намират условията на проектите.