Николай Киров
Преподаване
Курсове за 2003/2004 учебна година

Програмиране и структури от данни

Програмиране и структури от данни II - за специалност Информатика
Програмиране и структури от данни - за специалност Математика и информатика

Лекции: четвъртък, 9:30 - 12:30                    ИЗПИТИ: 28 и 29 юни, 6 и 7 юли, 7 и 8 септември


Анотация и литература

Учебна програма, график за лекции, учебни материали

Тестове: I тест  &&  II тест  &&  III тест

Курсови задачи: Първа  && Втора  && Трета

Резултати на студентите: Информатика 1 | Информатика 2 | Математика и информатика

Конспект

Точкова система за оценка

Връзки   (материали по С++ и ООП) 


Последна промяна на 30 юни 2004 г.