Програмиране и структури от данни II

Резултати на студентите - Информатика ІІ

ф.н.   Т1 Д1 К1 Т2 Д2 К2 * ** Общо
до тук
Д3  К3   T3  Общо Устен Оценка
    MAX 10 5 5 10 5 5 = 40 10 10 20 = 80 20 = 100
1. 0325027  Елена Страхилова Найденова  0  5  2  3  5  2 - -  = 17 10  4 0/4 = 31/18    
2. 0325028  Мария Филипова Писарева  7  3  2  3  -  4 1 1  = 21 10  6 11 = 48    3
3. 0325029  Станислав Младенов Диреков  5  3  0  3  -  - - -  = 11            
4. 0325030  Янка Андонова Въчкова   4  5  0  5  5  3 1 1  = 24 10  8 8/15 = 50/33 преп.  
5. 0325031  Калинка Автономова Маринова  0  -  -  2  -  3 - -  = 5  5  0  9 = /14    
6. 0325032  Вайде Шабан Турчин  1  3  2  3  5  3 - 1  = 18 /10  /0 /10 = /20    
7. 0325033  Аделина Руменова Василева   3 3+ 3+  4  5  4 - 1  = 23 10  8  6 = 47    4
8. 0325034  Станислав Красимиров Хаджиев   5  5  2  7  5  0 - 1  = 25  8  5  9 = 47    3
9. 0325035  Георги Асенов Давидков   - 3+ 3+  3  5  5 - -  = 19            
10. 0325037  Гергана Дамянова Василева   5  3  3  3  3  2 - -  = 19  7  8 0/10 = 34/25    /3
12. 0325039  Йорданка Георгиева Бибешкова   4 3+ 3+  3  5  4 - 2  = 24 10  8  5 = 47    3
13. 0325040  Никола Руменов Рашков  5  4  3  4  5  - - 1  = 22 10  3  6 = 41    3
15. 0325042 Горан Чедомир Димковски  4  5  3  2  -  2 1 -  = 17 /10 0/5 /0 = /15    
16. 0325043 Катерина Томислав Василеска  2  4  2  0  5  3 - 1  = 17 10  7  7 = 41    3
17. 0325044 Мария Милан Михайлова  5  -  -  5  -  - - -  = 10 /10 /2  6 = /18    
18. 0325045 Трайче Любомир Бутимов /9 /2 /8 = /19 преп.
19. 0325046 Миле Бранко Апостолов  -  -  -  -  -  3 - -  = 3 /5 /5 /1 = /11    
20. 0325047 Зоран Георги Трифуновски  6  5  2  6  5  4 - 2  = 30 10  8 10 = 58  10  4
21. 0325048 Ирена Звонимир Йовановска  8  5  5  5  5 1 2  = 36 10 10  7 = 63    5
22. 0325049 Захарие Драган Илийев   -  -  1  -           /0 /0 /0 = 0    
23. 0325051 Горан Любе Степановски  0  -  1  4  -  1 - -  = 6 /4 3/1 2/9 = 16    
24. 0325052 Методи Огнян Здравкин  5  5  3  3  5  5 - 2  = 28 10  9 2/2 = 49/21    4
26. 0325301 Костадинка Георгиева Ляпева  2  5  3  5  5  4 - 1  = 25  7  7        
27. 0325057 Люба Божкова Божикова  3  4  5  3  4  3 1 2  = 25  8  5 6/3 = 44/19    /3
0325060 Петър Марчев        5             10      

*  Бонус точки от преподавателя
** Бонус точки от асистента