Програмиране и структури от данни II

Резултати на студентите - Информатика І

ф.н.   Т1 Д1 К1 Т2 Д2 К2 * ** Общо 
до тук
Д3 К3 Т3 Общо Устен Оценка
    MAX 10 5 5 10 5 5     = 40 10 10 20 = 80 20  
1. 0325001 Петрана Благоева Гъркова  2  5 0/3  2  4  5 1 1  = 20 10  7  7 = 44    3
2. 0325002  Мария Сотирова Баладжанова  -  -  -  3  -  4 1  = 8 10  6 3/4 =27/20    
3. 0325003  Васил Петров Околски  0  -  -  1  4  - -  = 5  6  8  1      
4. 0325004  Станислав Бойков Казаков  6  5  5  6  5  5 1 2  = 35 10  9  7 = 61    5
5. 0325005  Венцислав Бойков Манов  4  -  -  1  5  0 - -  = 10 /10  4  9 = /23 преп.  
6. 0325006  Александрина Олегова Малючка  -      -                      
7. 0325007  Николай Александров Бръмбаров  6  5  5  3  5  5 2  = 31 10  8 11б12 = 60/30    /4
8. 0325008  Надежда Стойчева Чаева  1  5  3  2  5  5 - 1  = 23  6  8  7 = 44    3
9. 0325009  Атанас Иванов Атанасов  5 4+ 4+  3  5  5 1 2  = 29 10  8 12 = 59    4
10. 0325010  Димитър Владимиров Ташев  0  4  3  6  5  4 1 2  = 25 10  3  9 = 47  8  3
11. 0325011  Албена Стефанова Манчева  7  5  5  6  5  5 - 2  = 35 10 10 12 = 67 20+  6
12. 0325012  Мария Димитрова Алексова  4  3 2+  4  5  5 1 1  = 25 10 10  8 = 53 10  4
13. 0325013  Никола Велинов Попов  -  0  0  -                      
14. 0325014 Димитър Иванов Стаменов  8  5  1  5  -  - 1 1  = 21  9  6 16 = 52  0  3
15. 0325015 Антоанета Стоянова Стоянова  4  5  3  5  4  4 1  = 26  8  8  2 = 44  6  3
16. 0325016  Галя Стефанова Николова  7  4  4  5  5  3 1 2  = 31 10  7 14 = 62    5
17. 0325017  Агнес Любомирова Ракова  3  4 3+  5  5  5 1 2  = 28 10  7  7 = 52    4
18. 0325018  Жулиета Андонова Мицева  2  3  5  5  3  4 1 1  = 24 10  6 12 = 52  8  3
19. 0325019  Станислав Валериев Янакиев  5  4 2+  4  5  4 1 1  = 26  8  4  7 = 45    3
20. 0325020  Любомир Ангелов Говедаров  5  4  3  2  5  4 - 1  = 24 /10  7 6/3 = 37/23    
21. 0325021  Ивайло Милчев Петров  3  -  -  1  -  - - -  = 4 /6 3/0 0/4 =/13    
22. 0325022  Венцислав Иванов Петров  6  3  3  3  5  2 1 1  = 24            
23. 0325023  Георги Любчев Вълев  3  5  2  -  4  - - -  = 14  10  4 6/6 = 34/20    
24. 0325024  Евелина Михайлова Георгиева  3  3  0  3  4  3 1 -  = 17  8  7 7/2 = 39/22    

 *  Бонус точки от преподавателя
** Бонус точки от асистента