Николай Киров
Преподаване
Курсове за 2003/2004 учебна година

INF234   Увод в програмирането С++

сряда, 1313 зала, 3. група 11:20-12:50; 4. група 13:00-14:30;
изпит 25.06, петък, 8:00 часа 1313 зала
извънредна сесия - 9. септември 2004, 9:00 часа

Анотация, учебник
 
Учебна програма График на занятията, домашни

Дати за провеждане на тестове:

28.04 - Тест 1 - (20% or 0%) 19.05- Тест 2- (20% or 0%)  23.06 - Тест 3 - 20%  + 
Контролна работа - 40%
Указание за домашните работи (протоколите)
    Краен срок за изпращане на домашни за освобождаване от изпит - 20.06.

Указаниеза работа с MS Visual C++ 6.0 и библиотеката ccc3e.zip

Специални консултации:
    - за първо домашно: 19.04 и 26.04 понеделник, 9:00 часа, 309 лаборатория
   - за курсова задача: 31.05 и 07.06 понеделник, 9:00 часа, 309 лаборатория
 

Списък на 3. група - присъствие Списък на 4. група - присъствие
Списък на 3. група - оценки Списък на 4. група - оценки

Конспект

Система за оценка  -изпит 25.06, петък, 8:00 часа 1313 зала


  Последно обновяване на 9 септември 2004 г.