INF234   Увод в програмирането С++

Списък на студентите от 4. група

ф.н. Име / Дата 10.03 17.03 24.03 31.03 7.04 21.04 28.04 5.05 12.05 19.05 26.05 2.06 9.06 16.06 23.06
      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1. F22957 Борислав Светозаров Ганчев   +  +  +  -  -  +  -  +  +  -  +  +  -  
2. F23591 Ралица Николаева Колева   +  +  +  +  +  +    +  +  +  -  +  +  
3. F23126 Йоана Цветанова Маринова   +  -  -  +  +  -  +  +  -  -  +  +  +  
4. F23907 Мартин Цонков Цонев   +  +  +  +  -  +  -  +  +  +  +  +  +  
5. F26067 Радостина Наскова Кършибрадова   -  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  
6. F22732 Борис Пламенов Златанов   -  +  +  +  +  +  +  -  +  -  -  -  -  
7. F23659 Денислава Юлиева Първанова   +  -  -  -  +  -  -  +  -  -  +  -  +  
8. F24362 Гергана Миткова Димитрова   +  +  +  -  +  -  -  -  -  -  -  -  -  
9. F23628 Иван Райчов Пиришанчин   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
10. F23427 Анита Тихомирова Врачанска   +  +  +  +  +  +  -  +  +  -  -  +  -  
11. F23819 Анна-Мария Лъчезарова Димитрова   +  +  +  -  -  +  +  +  +  +  -  -  -  
12. F24932 Даниел Христов Креков   + +  +  -  +  +  +  +  +  +  -  +  -  
13. F23137 Пламен Иванов Митев   + +  -  -  +  +  -  -  +  -  +  -  +  
14. F25605 Робертос-Христос Хараламбус   - +  -  -  -  -  -  +  -  +  +  +  -  
15. F20764 Георги Радков Петров   - -  + -  + - - - - -  -  -