INF234   Увод в програмирането С++

Указание за Домашните работи (Протоколите)

    Домашните работи (Протоколите) се изпращат по e-mail  на адрес nkirov<at>nbu.bg
    Писмото се състои от:
/*
Протокол № ...
име, презиме, фамилия;
номер на група и факултетен номер;
условие (и номер) на задачата;
*/
<текст (source) на написаната програма>
/*
тестов пример и резултата от работата на програмата за решаване на тестовия пример.
*/
    Цялото писмо е написано с текстовия редактор, с който се пишат програми на С++, (без шрифтове и форматиране) и не съдържа attach файлове.

Пример:
 

/*
Протокол № 1
Николай Киров Киров
4 група, F00000000
13. При въвеждане на 4 точки, да се намерят онези две от тях, 
разстоянието между които е най-малко. 
(9,1); (-1,0); (2,3); (-1,0)
*/
#include "ccc_win.h"

int ccc_win_main()
{
 ...
 return 0;
}
/*
Вход - клавиатура или мишка:
9 1 -1 0 2 3 -1 0
Изход:
-1 0 -1 0
*/

Краен срок за изпращане на домашни за освобождаване от изпит - 20.06.