INF234   Увод в програмирането С++

Учебна програма

      1. Увод - езици за програмиране, компилатори, програмни среди
      2. Основни типове данни - цели числа и числа с плаваща точка, аритметични операции
      3. Вход и изход, оператор за присвояване
      4. Низове
      5. Обекти - конструиране и използване на обекти, графични класове
      6. Условен оператор if, операции за сравняване
      7. Двойката оператори if/else, вложени условни оператори
      8. Логически операции, булеви променливи
      9. Писане на функции, връщане на стойност, параметри на функции
      10. Параметри-псевдоними, област на действие на променлива
      11. Оператори за цикъл while и for
      12. Оператор за цикъл do/while, безкрайни цикли и итеративни алгоритми
      13. Тестване и настройка на функции
      14. Писане на прости класове
      15. Използване на вектори за съхраняване на данни