INF234   Увод в програмирането С++

График на занятията

Тема на лекцията Дата
1. Увод - езици за програмиране, компилатори, програмни среди 10.03
2. Основни типове данни - цели числа и числа с плаваща точка, аритметични операции 17.03
3. Вход и изход, оператор за присвояване 17.03
4. Аритметика. Низове 24.03
5. Обекти - конструиране и използване на обекти, графични класове
Домашна работа 1 (Протокол 1) 
Консултации за първо домашно: 19.04 и 26.04 понеделник, 9:00 часа, 309 лаборатория
31.03
6. Условен оператор if, операции за сравняване на числа и низове 7.04
7. Двойката оператори if/else, вложени условни оператори
Домашна работа 2 (Протокол 2) 
21.04
8. Тест 1 - (20% or 0%)
Логически операции, булеви променливи
Домашна работа 3 (Протокол 3) 
28.04
9. Писане на функции, връщане на стойност, параметри на функции 5.05
10. Параметри-псевдоними, област на действие на променлива
Курсова задача (Протокол 4)  - 20%
12.05
11. Тест 2 - (20% or 0%)
Оператори за цикъл while и for
Домашна работа 5 (Протокол 5) 
19.05
12. Оператор за цикъл do/while, безкрайни цикли и итеративни алгоритми
Домашна работа 6 (Протокол 6) 
26.05
13. Тестване и настройка на функции 2.06
14. Писане на прости класове
Домашна работа 7 (Протокол 7) 
9.06
15. Използване на вектори за съхраняване на данни
Домашна работа 8 (Протокол 8) 
16.06
Тест 3 - 20%
Контролната работа - 40%
23.06
Изпит