Домашна работа 3 (Протокол 3)

    Напишете програма, която да извежда решенията на квадратното уравнение
ax2+ bx + c = 0.
като коефициентите a, b и c се въвеждат от клавиатурата. Програмата да дава разумни съобщения когато уравнението няма реални корени. Коефициентите са числа с плаваща точка.
    Програмата да работи със следните тройки числа за (a, b, c): (0,0,0), (1,0,0), (0,1,0), (1,0,0), (0,1,1), (1,0,1), (1,1,0), (1,1,1), (1,2,1), (1,-3,2).