Домашна работа 2 (Протокол 2)

    Да се напише програма за пресмятане на годишен данък общ доход у нас за 2003 година, като се използва следната таблица:

Таблица за годишно облагане на доходите по чл. 35 от
Закона за облагане доходите на физическите лица

Ако облагаемата сума е над но не повече от данъкът е върху сумата над
 0 1320  0  -
1320 1800  15%  1320
1800 3000  72 + 22%  1800
3000 7200  336 + 26%  3000
7200  -  1428 + 29%  7200