INF234   Увод в програмирането С++

Списък на 3. група - оценки

ф.н. Име Д1 Д2 Д3 Д4
(КЗ)
Д5 Д6 Д7 Д8 Т1 Т2 Т3-1 Т3-2 КР + Оценка
1. F23992 Станислав Владимиров Брандийски OK OK OK 5.00 OK OK OK OK 14/18
4.60
5/15  - 11/14
4.70
 6 6  6
2. F24689 Емилия Едуард-Уилям Брадфорд OK OK OK OK OK OK OK OK 8/11
4.40
10/22 13/22
3.40
10/20
3.00
 6    4
3. F23215 Иван Йовов Каравасилев   OK bad   OK OK     4/12 3/15 15/22
4.10
 6    
4. F23286 Иво Иванов Цочев                  - 6/19        
5. F22944 Теодора Велинова Методиева   OK             4/13 3/16   9/21      
6. F24536 Владислав Стефанов Терзийски                 5/13 -        
7. F25625 Емил Генов Генов bad OK OK 5.00 OK OK OK OK 2/14  9/19 4/18 7/24  4    
8. F25387 Кристиян Симянов                  -  -        
9. F26020 Георги Пламенов Иванчев OK OK OK 5.00       OK 17/18
5.70
12/17
4.30
       
10. F23423 Веселин Димитров Игнатов                  -  -        
11. F22752 Христиан Веселинов Тодоров OK OK OK 6.00 OK OK OK OK 19/21
5.50
13/19
4.20
18/20
5.40
 6    6
12. F22751 Дарин Веселинов Тодоров OK OK OK 6.00         17/18
5.70
16/23
4.20
15/15
6.00
 6    6
13. F24409 Симеон Людмилов Илиев OK OK OK OK OK OK OK OK 0/11 2/17 7/21 0/14
11/17
 4    4
14. F20908 Теодор Любомиров Таков bad OK   6.00         6/16 9/19 5/22  3    
15. F24785 Мария Петкова Иванова                 1/15  -        

Забележка. Оценките от тестовете се пресмятат по формулата:
6/(общ брой верни отговори)*(брой получени точки).