INF234   Увод в програмирането С++

Списък на 4. група - оценки

ф.н. Име Д1 Д2 Д3 Д4 (КЗ) Д5 Д6 Д7 Д8 Т1 Т2 Т3-1 Т3-2 КР + Оценка
1. F22957 Борислав Светозаров Ганчев   OK OK     OK     10/20
3.00
1/19 3/17 6/16  3    
2. F23591 Ралица Николаева Колева OK OK OK 6.00 OK OK OK OK  15/19
4.70
17/21
4.90
16/17
5.60
 -  6    6
3. F23126 Йоана Цветанова Маринова                  -  -  - 0/21      
4. F23907 Мартин Цонков Цонев OK OK OK 5.00 OK OK OK OK 9/19 10/17
3.60
13/21
3.80
19/22
5.20
 6    6
5. F26067 Радостина Наскова Кършибрадова OK OK OK 6.00 OK OK OK OK 6/15 14/17
5.30
2/14 8/15
3.10
 3 5  4
6. F22732 Борис Пламенов Златанов   OK             6/16 2/12        
7. F23659 Денислава Юлиева Първанова                  -  -   0/14  2    
8. F24362 Гергана Миткова Димитрова                  -  -        
9. F23628 Иван Райчов Пиришанчин                  -  -        
10. F23427 Анита Тихомирова Врачанска                 10/16
3.80
5/17        
11. F23819 Анна-Мария Лъчезарова Димитрова                 9/17
3.20
1/19 6/21      
12. F24932 Даниел Христов Креков bad OK bad bad         0/16 0/15  0/18 6/19      
13. F23137 Пламен Иванов Митев                 2/16 0/15  - 0/14      
14. F25605 Робертос-Христос Хараламбус  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    3
15. F20764 Георги Радков Петров                  -  -  - 10/19
3.00
 6    

Забележка. Оценките от тестовете се пресмятат по формулата:
6/(общ брой верни отговори)*(брой получени точки).