INF234   Увод в програмирането С++

Списък на студентите от 3. група

ф.н. Име / Дата 10.03 17.03 24.03 31.03 7.04 21.04 28.04 5.05 12.05 19.05 26.05 2.06 9.06 16.06 23.06
      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1. F23992 Станислав Владимиров Брандийски   +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  
2. F24689 Емилия Едуард-Уилям Брадфорд   +  -  +  +  -  +  +  +  +  +  -  +  +  
3. F23215 Иван Йовов Каравасилев   +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  -  
4. F23286 Иво Иванов Цочев   +  -  +  -  -  -  -  +  +  -  -  -  -  
5. F22944 Теодора Велинова Методиева   +  +  -  +  -  +  -  +  +  -  -  -  -  
6. F24536 Владислав Стефанов Терзийски   +  -  -  -  -  +  -  -  -  -  -  -  -  
7. F25625 Емил Генов Генов   -  +  -  -  +  +  -  +  +  +  +  +  +  
8. F25387 Кристиян Симянов   -  +  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  +  
9. F26020 Георги Пламенов Иванчев   +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  -  
10. F23423 Веселин Димитров Игнатов   +  +  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
11. F22752 Христиан Веселинов Тодоров   +  +  +  +  +  +  -  +  +  +  +  -  -  
12. F22751 Дарин Веселинов Тодоров   +  +  +  +  +  +  -  +  +  +  +  +  -  
13. F24409 Симеон Людмилов Илиев   -  -  +  +  +  +  +  +  +  -  -  +  +  
14. F20908 Теодор Любомиров Таков    -  -  -  -  +  +  +  +  +  -  -  +  -  
15. F24785 Мария Петкова Иванова          -  +  +  -  -  -  -  -  -  -