Николай Киров
Преподаване
Курсове за 2003/2004 учебна година

Операционни системи

Лекции: четвъртък, 13:30 - 15:30               ИЗПИТИ: 28 и 29 юни, 6 и 7 юли, 7 и 8 септември

Анотация, литература, връзки

Учебна програма - лекции

Някои лекции - по-подробно и с картинки (за ученици)

Конспект


  Последна промяна на 30 юни 2004 г.