Операционни системи
 
 Тема на лекцията Дата Записки 
(български)
Лекция 
(английски)
Фигури
 1. Общ преглед на компютърните системи 19.02
26.02
l01.html
s01.html
Chap1.ppt ch01.zip
 2. Общ преглед на операционните системи 4.03 l02.html
s02.html
Chap2.ppt ch02.zip
 3. Описание и управление на процеси 11.03 l03.html
s03.html
Chap3.ppt ch03.zip
 4. Нишки, симетрични многопроцесорни системи, микроядра 18.03 l04.html Chap4.ppt ch04.zip
 5. Конкуренция: взаимно изключване и синхронизация 25.03
1.04
l05a.html
l05b.html
s04.html
Chap5.ppt ch05.zip
 6. Конкуренция: "мъртва хватка" и "гладна смърт" 8.04 l06.html
s05.html
Chap6.ppt ch06.zip
 7. Организация на паметта 15.04 l07.html Chap7.ppt ch07.zip
 8. Виртуална памет 22.04 l08.html  Chap8.ppt ch08.zip
 9. Планиране при един процесор 29.04 l09.html
s06.html
Chap9.ppt ch09.zip
10. Многопроцесорно планиране и планиране в реално време 29.04  - Chap10.ppt ch10.zip
11. Организация на входа и изхода и планиране на диска  13.05 l11.html Chap11.ppt ch11.zip
12. Организация на файловете  13.05 l12.html Chap12.ppt ch12.zip
13. Разпределени процеси, клиент/сървер, клъстери 20.05 l13.html Chap13.ppt ch13.zip
14. Управление на разпределени процеси 20.05  - Chap14.ppt ch14.zip
15. Сигурност 27.05 l15.html Chap15.ppt ch15.zip

PowerPoint Viewer Programs