К О Н С П Е К Т
по
Операционни системи

1. Общ преглед на компютърните системи
Базисни елементи. Регистри на процесора. Изпълнение на инструкциите. Прекъсвания.
2. Общ преглед на компютърните системи
Йерархия на паметта. Кеш памет. I/O методи за комуникация.
3. Общ преглед на операционните системи
Цели и функции на ОС. Еволюция на ОС.
4. Общ преглед на операционните системи
Главни постижения в развитието на ОС. Характеристики на съвременните ОС.
5.Описание и управление на процеси
Състояния на процеси.
6. Описание и управление на процеси
Описание на процеси. Управление на процеси.
7. Нишки, симетрични многопроцесорни системи, микроядра
Процеси и нишки.
8. Нишки, симетрични многопроцесорни системи, микроядра
Симетрична многопроцесорна работа (SMP). Микроядра.
9. Конкуренция: взаимно изключване и синхронизация
Принципи на конкуренцията.
10. Конкуренция: взаимно изключване и синхронизация
Взаимно изключване: софтуерен подход.
11. Конкуренция: взаимно изключване и синхронизация
Взаимно изключване: хардуера поддръжка.
12. Конкуренция: взаимно изключване и синхронизация
Семафори. Задача за взаимно изключване.
13. Конкуренция: взаимно изключване и синхронизация
Семафори. Задача за производител/потребител.
14. Конкуренция: взаимно изключване и синхронизация
Монитори. Предаване на съобщения. Задачата на бръснаря
15. Конкуренция: взаимно изключване и синхронизация
Задачата на писатели/читатели.
16. Конкуренция: "мъртва хватка" и "гладна смърт"
Принцини на "мъртва хватка" (МХ).
17. Конкуренция: "мъртва хватка" и "гладна смърт"
Предпазване от МХ. Избягване на МХ.
18. Конкуренция: "мъртва хватка" и "гладна смърт"
Откриване на МХ. Интегрирана стратегия.
19. Конкуренция: "мъртва хватка" и "гладна смърт"
Задачата за обядващите философи.
20. Организация на паметта
Изисквания за управлението на паметта. Разделяне на паметта. Разпределение на страници (paging). Разпределение на сегменти (segmentation).
21. Планиране (разписание) на един процесор
Типове планирания. Алгоритми за планиране.
22. Организация на входа и изхода и планиране (разписание) на диска
I/O устройства. Организация на функциите на I/O. Буфериране на входа и изхода.
23. Организация на входа и изхода и планиране (разписание) на диска
Разписание на диска. RAID. Дисков кеш.
24. Организация на файловете
Организация и достъп на файлове. Организация на вторичната памет.
25. Разпределени процеси, клиент/сървер, клъстери
Клиент/сървер. Разпределени съобщения. RPC. Клъстери
26. Сигурност
Опасности за сигурността. Защита.  Вируси и подобни опасности.

31.05.2004                                                                         Н. Киров