Николай Киров
Преподаване
Курсове за 2003/2004 учебна година

Програмиране и структури от данни I (за специалност Информатика)

Увод в програмирането (за специалност Математика и информатика)

Лекции: четвъртък, 9:30-13:15, 544             ИЗПИТИ


Анотация и литература

Учебна програма, график на лекциите, учебни материали

Тестове: Първи тест | Втори тест | Трети тест  (с корекции, без класове)

Курсови задачи (домашни): Първа | Втора | Трета (НОВО)

НОВО - изисквания на Иво Дамянов за представяне на курсовите задачи !!

Проверки за присъствие на лекции: Информатика | Математика и информатика

Резултати на студентите: Информатика І | Информатика ІI | Математика и информатика

Конспект (с корекции, без класове)

Точкова система за оценка

Връзки - материали по С++ и ООП 


Учебник:  К. Хорстман, Принципи на програмирането със С++, ИК Софтех, София, 2000 г.  | Библиотеките към книгата | Cay Horstmann's Home Page!

Изпити:

За спец. информатика:
редовна сесия 13, 14 и 15.01.2004
поправителна сесия: 12 и 13.02.2004
само за тези, които имат поправителен изпит при проф. Касчиев !!
поправителна сесия: 18 и 19.02.2004

За спец. математика и информатика:
 І вариант:     редовна сесия 13, 14 и 15.01.2004
                        поправителна сесия: 12 и 13.02.2004
 ІІ вариант:    редовна сесия 13, 14 и 15.01.2004
                        поправителна сесия: 18 и 19.02.2004
 ІІІ вариант:   редовна сесия 12 и 13.02.2004
                        поправителна сесия: 18 и 19.02.2004


Преподаване Последна промяна на 19 декември 2003 г.