Програмиране и структури от данни I

Резултати на студентите - Информатика ІІ

ф.н.   Т1 Д1 К1 Т2 Д2 К2 * ** Общо 
до тук
Д3 К3 Т3 Общо Устен Оценка
    MAX 10 5 5 10 5 5 -  -  = 40 10 10 20 = 80 20 = 100
1. 0325022  Венцислав Иванов Петров 5  5  3  5  2  1  0  26  7  7  6  46  
2. 0325023  Георги Любчев Вълев 4  2  1  5  -  0  0  17 19  6  0  33    
3.  0325024 Евелина Михайлова Георгиева 5  0  5  3  2  0  22  5  5  3  35  
4. 0325025  Светослав Стефанов Чингов -  -  -  -  0  0  0            
5. 0325026  Екатерина Георгиева Илиева -  -  -  -  0  0  0            
6. 0325027  Елена Страхилова Найденова 6  5  5  5  -  1  0  22 10  5  5  42  
7. 0325028  Мария Филипова Писарева 7  5  4  5  0  2  0  23  8  0  9  40    
8. 0325029  Станислав Младенов Диреков  0  -  3  0  3  0  0  6  7  5  8  26    
9. 0325030  Янка Андонова Въчкова  7  -  4  3  1  0  0  16  4/8  0/10  0/12  20/30   5
10. 0325031  Калинка Автономова Маринова 7  1  6  2  1  0  0  17  5  0  8  30    
11. 0325032  Вайде Шабан Турчин 7  3  4  5  2  0  0  24  0  7  4  35    
12. 0325033  Аделина Руменова Василева  3  5  2  3  2  1  0  20  8  4  8  40    
13. 0325034  Станислав Красимиров Хаджиев  5  3  0  5  3  0  0  20 10  6  8  44  
14. 0325035  Георги Асенов Давидков  8  5  7  5  5  0  2  37 10  9 12  68  
16. 0325037  Гергана Дамянова Василева  6  5  0  3  0  0  0  18  7  6  4  35/19    
17. 0325038  Румен Илиянов Синигерски  -  -  -  -  -  0  0  0            
18. 0325039  Йорданка Георгиева Бибешкова  5  5  6  5  3  1  1  28  6  6  9  49  
19. 0325040  Никола Руменов Рашков 3  5  2  5  0  2  0  22  9  7  0  38    
0325041  -  - 5  -  -  -  0 0  5
  0325042 Горан Димковски 4  3  3  5  2  0  0  19  5  5  6  35    
  0325043 Катерина Василеска 4  5  1  5  5  1  1  24 10  0  8  42  
  0325044 Мария Милан Михайлова 1  -  0  5  0  0  0  8  4  0  4  16    
  0325045 Трайче Бутимов 4  5  3  5  0  0  0  21      7  28    
  0325046 Миле Апостолов 5  5  0  -  4  0  0  17  5  0  1  23    
  0325047 Зоран Трифуновски 10  5  9  5  5  0  2  41 10  8 16  75  
  0325048 Ирена Звонимир Йовановска 9  5  6  5  5  2  3  40 10 10 15  75  
0325049 Захарие Илийев  -  5 4  7  4  1  0  0  21            
  0325051 Горан Степановски 5  -  0  2  1  1  0  10  5  0  3  18    
  0325052 Методи Здравкин 8  5  1  5  4  0  1  29 10  6  5  50    
0325057 Люба Божикова  4  -  -  0  2  1  0  0  7  7  6 10  30    
  0325301 Костадинка Георгиева Ляпева 5  5  6  5  1  1  0  24  4  2  5  35    

*  Бонус точки от преподавателя
** Бонус точки от асистента