Програмиране и структури от данни I

Проверки за присъствие на лекции

ф.н. 9.10 6.11 13.11 27.11 11.12 Бонус
точки
0325001 Петрана Благоева Гъркова + + + + + 2
0325002  Мария Сотирова Баладжанов - + - + - 0
0325003  Васил Петров Окалски - - - - - 0
0325004  Станислав Бойков Казаков + - - - + 0
0325005  Венцислав Бойков Манов + - - - + 0
0325006  Александрина Олегова Малючка - - - - - 0
0325007  Николай Александров Бръмбаров + - - - + 0
0325008  Надежда Стойчева Чаева + + - + + 1
0325009  Атанас Иванов Атанасов - + + - + 0
0325010  Димитър Владимиров Ташев + - - - - 0
0325011  Албена Стефанова Манчева + + - - + 0
0325012  Мария Димитрова Алексова + + - - + 0
0325013  Никола Попов - - - - - 0
0325014  Димитър Иванов Стаменов + + + - + 1
0325015  Антоанета Стоянова Стоянова + + + - + 1
0325016  Галя Стефанова Николова + + + + + 2
0325017  Агнес Любомирова Ракова + + + + + 2
0325018  Жулиета Андонова Мицева + + + + + 2
0325019  Станислав Валериев Янакиев + + + - + 1
0325020  Любомир Ангелов Говедаров - + - - + 0
0325021 Ивайло Милчев Петров - + - - + 0
-
0325022  Венцислав Иванов Петров + + + - + 1
0325023  Георги Любчев Вълев + + - - - 0
0325024 Евелина Михайлова Георгиева + + + + + 2
0325025  Светослав Стефанов Чингов - - - - - 0
0325026  Екатерина Георгиева Илиева - - - - - 0
0325027  Елена Страхилова Найденова + + + - + 1
0325028  Мария Филипова Писарева + + + + + 2
0325029  Станислав Младенов Диреков  + - - - - 0
0325030  Янка Андонова Въчкова  + - + - + 0
0325031  Калинка Автономова Маринова + - - + - 0
0325032  Вайде Шабан Турчин + - - - - 0
0325033  Аделина Руменова Василева  + + + + - 1
0325034  Станислав Красимиров Хаджиев  - - + - + 0
0325035  Георги Асенов Давидков  - - - - - 0
0325036  Емилия Тодорова Димитрова  - - - - - 0
0325037  Гергана Дамянова Василева  - + - + - 0
0325038  Румен Илиянов Синигерски  - - - - - 0
0325039  Йорданка Георгиева Бибешкова  - + + + + 1
0325040  Никола Руменов Рашков  + + + + + 2
0325042 Горан Димковски - - + - - 0
0325043 Катерина Василеска + + + + - 1
0325044 Мария Михайлова + + - + - 0
0325045 Трайче Бутимов - - + - - 0
0325046 Миле Апостолов - + - - - 0
0325047 Зоран Трифуновски + - - - + 0
0325048 Ирена Звонимир Йовановска + + + + + 2
0325049 Захарие Илийев - - - + + 0
0325051 Горан Степановски - + + + + 1
0325052 Методи Здравкин + - + + - 0
0325057 Люба Божкова Божкова - - + - - 0
0325301 Костадинка Георгиева Ляпева + + - + + 1