Николай Киров
Преподаване
Курсове за 2003/2004 учебна година

Обектно ориентирано програмиране

Лекции: четвъртък, 14:30-17:15, 341
Изпит: 8 и 9.01.2004;      Поправка: 12 и 13.02.2004

Анотация и литература

Учебна програма, график за лекциите, учебни материали

Тестове: Първи тест & Втори тест & Трети тест

Курсови задачи: Първа & Втора & Трета

НОВО - изисквания на Иво Дамянов за представяне на курсовите задачи !!

Конспект и примери (учебни материали)

Точкова система за оценка

Резултати на студентите

Връзки (материали по С++ и ООП)

Учебник: H.M.Deitel & P.J.Deitel, C++ How to Program, Second edition, Prentice Hall, 1998.


Преподаване Последна промяна на 19 декември 2003 г.