Николай Киров
Преподаване

Курсове за 2021/2022 учебна година

Департамент Информатика, Нов български университет

Есенен семестър

Сигнатура
 Име на курса
Хорариум
Програма
Семетър
CITB107
Програмиране
Лекции+упражнения
Информационни технологии 1
CITB308
Структури от данни Лекции+упражнения Информационни технологии
3
CSCB324 Състезателно програмиране - I част
Лекции Информатика,  Информационни технологии 3

Последна промяна на 7  юли  2021 г. E-mail: nkkirov<at>gmail.com