Николай Киров
Преподаване

Курсове за 2021/2022 учебна година

Департамент Информатика, Нов български университет

Есенен семестър

Сигнатура
 Име на курса

Програма
Семестър
CITB107
Програмиране
Лекции+упражнения
Информационни технологии 1
CITB308
Структури от данни Лекции+упражнения Информационни технологии
3
CSCB324 Състезателно програмиране - I част
Лекции Информатика,  Информационни технологии 3

Пролетен семестър

Сигнатура
 Име на курса

Програма
Семестър
CITB205 Обектно ориентирано програмиране (C++)
Лекции+упражнения
Информационни технологии
2
CSCB325 Състезателно програмиране - II част
Лекции Информатика,  Информационни технологии 4


Последна промяна на 15 декември 2022 г. E-mail: nkkirov<>gmail.com