Николай Киров
Преподаване
Курсове за 2021/2022 учебна година

CITB308 Структури от данни [2021/2022]

Лекции: Н. Киров
Упражнения:  - М. Трайков


Учебник:Michael Goodrich, Roberto Tamassia, David M. Mount, Data Structures and Algorithms in C++, Wiley, 2004.
[Библиотека на НБУ: Ч 681.325.3 / G 64 и Moodlе NBU]                      
Michael Goodrich, Roberto Tamassia, David M. Mount, Data Structures and Algorithms in C++, Wiley, Second edition, 2011. [Moodle NBU]

Правила за оценяване

Учебна програма, график за лекциите, учебни материали

Списък на студентите за текущ контрол

Последно обновяване на 7 юли 2021 г.
nkkirov<>gmail.com