Николай Киров
Преподаване
Курсове за 2021/2022 учебна година

CSCB324 Състезателно програмиране - I част [2021/2022]


Занятия:

Анотация и литература

Правила за оценяване

Учебна програма, график за лекциите, учебни материали, задачи

Списък на студентите за текущ контрол


    Последна промяна на 7 юли 2021 г. nkkirov<>gmail.com