CSCB324 Състезателно програмиране - I част

Учебна програма, график за лекциите, учебни материали, задачи [2021/2022]

Седмица
No.
Занятие
No
Тема
Дата
Задачи
До дата
(за 2 т.)
1
-
Технология за ефективно програмиране на алгоритми
отучване на 23.10, събота, 13:00, 702-2
7.10
--
--
2
-
Оценка и сложност на алгоритми. Бройни системи
отучване на 23.10, събота, 13:00, 702-2
14.10
--
--
3
1
Технология за ефективно програмиране на алгоритми
Структури от данни - STL
21.10
1, 2
28.10

2, 3
Състезание 1 (събота, 13:00-18.00) - дистанционно
13:00-14:30, 14:40-16:10 отучване от 7.10 и 14.10
23.10
--
--
4
4
Обсъждане на задачите от състезание 1
Оценка и сложност на алгоритми. Бройни системи
28.10
3, 4 4.11
5
5
Редица на Фибоначи. Най-голям общ делител, най-малко общо кратно. Рекурсия.
Прости, съвършени и мерсенови числа
4.11
5, 6
11.11
6
6
Комбинаторни алгоритми. Разбиване на числа
Сортиране чрез сравнение и трансформация
11.11
7, 8
25.11
7

отучване на 20.11!
18.11
--
--

7, 8
Състезание 2 (събота, 13:00-18.00) - дистанционно
13:00-14:30, 14:40-16:10 отучване от 18.11 и 9.12
20.11
--
--
8
9
Обсъждане на задачите от състезание 2 (присъствено в НБУ, 409-1)
25.11
9, 10 2.12
9
10
Последователно и двоично търсене. Търсене с връщане (присъствено в НБУ, 409-1) 2.12
11, 12
16.12
10

отучване на 20.11! 9.12
--
---
11
11
Разделяй и владей (присъствено в НБУ, 409-1) 16.12
13, 14 6.01
12

отучване на 8.01! 23.12
--
-
13
12
Динамично оптимиране. Подготовка за теста (присъствено в НБУ, 409-1) 6.01
15, 16 13.01

13,14
Състезание 3 (събота, 13:00-18.00)
13:00-14:30, 14:40-16:10 отучване от 23.12. и 20.01
8.01


14
15
Тест (дистанционно)
Указания за провеждане на теста
Бланка за попълване
13.01
--
--
15

отучване на 8.01! 20.01
--
--
Сесия

Тест + Практика (дистанционно)
16.02
--
--