Правила за провеждане на семестриален изпит

(Допълнение към Правила за оценяване)

Семестриален изпит за CSCB324 Състезателно програмиране - I част ще се проведе на 16.02.2022 г. от 8:00 часа (дистанционно).
В случай, че оценката от курса, дадена тук ви харесва, не се явявате на семетриален изпит.
 

Студентите, които ще се явят на изпит на 16.02, трябва да ми изпратят е-мейл до 14.02 кой от трите варианта на изпита избират:
1. Само Тест
2. Само Практика
3. Тест и Практика

Индивидуални тестове ще се изпращат по е-мейл само на заявилите Тест студенти от 8:00 до 8:30 часа. Правилата за провеждане на теста са същите от последното занятие на семестъра. Точките от направения повторно тест се зачитат само ако са повече от точките, получени на същия тест по време на семестъра.

В 9:30 часа (се изпращат по е-мейл задачите на заявилите част Практика на изпита) задачите са на
https://www.hackerrank.com/cscb324-exam-2022 
Времето за решаване на задачите е 4 часа.  До 14:00 часа всички трябва да са ми изпратили по е-мейла файлове с текстовете (sources) на решените задачи с начален коментар:
// име и факултетен номер на студента
// номер и име на задача


По време на изпита ще има отворено ВВВ в Мудъл за комуникация.

Резултатите от изпита ще бъдат нанесени тук.  Крайна оценка от курса ще получи всеки, който има необходимия брой точки. Преди и след изпита може да увеличавате броя на точките, като ми изпращате нерешените задачи от домашните.