Николай Киров
Преподаване
Курсове за 2021/2022 учебна година

CITB205 Обектно-ориентирано програмиране (C++)

Лекции:
Н. Киров.        
Упражнения:
С. Мишев, К. Вучков

Литература

Учебна програма, график за лекциите, учебни материали

Списък - оценяване (лекции)

Правила за оценяване

 Всички студенти, които могат да програмират на С++ и имат желание да участват в състезания по програмиране, могат да посещават занятията на курса CSCB325 Състезателно програмиране - II.

Последна промяна на 12 януари 2022 г. nkkirov<>gmail.com, nkirov<>nbu.bg