Николай Киров
Преподаване
Курсове за 2021/2022 учебна година

CSCB325 Състезателно програмиране - II част [2021/2022]


Занятия:

Анотация и литература

Учебна програма, график за лекциите, учебни материали, задачи

Правила за оценяване

Списък на студентите - оценяване

    Последна промяна на 10  януари 2022 г. nkkirov<>gmail.com