CSCB325 Състезателно програмиране - II част

Учебна програма, график за лекциите, учебни материали, задачи [2021/2022]

Седмица
Тема
Дата
Задачи Дата за 2 точки
1
Технология за състезателно програмиране и оценка на алгоритми
2.03
---
----
2
Динамично оптимиране
9.03
1, 2
16.03
3
Представяне на граф. Обхождане на граф 16.03
3, 4
30.03
4
---
23.03
---
----
събота
Състезание 1 (събота)
https://www.hackerrank.com/nbu-march-2022-programming-contest
26.03


5
Обсъждане на задачите от състезанието. Задачи в графи 30.03
5, 6
6.04
6
Алчни алгоритми 6.04
7, 8
13.04
7
Геометрични задачи
13.04
9, 10
27.04
събота Състезание 2 (събота)
https://www.hackerrank.com/nbu-april-2022-programming-contest
16.04


8
---
20.04

----
9
Обсъждане на задачите от състезанието. Математически задачи 27.04
11, 12
4.05
10
Кодиране и компресиране 4.05
13, 14
25.05
11
Алгоритъм на Уоршал и топологично сортиране 11.05
---
----
събота
XXXIV Републиканска студентска олимпиада по програмиране
14 .05


12
---
18.05
---
----
13
Обсъждане на задачите от олимпиадата. Подготовка за теста 25.05
---
----
14
Тест
1.06
---
----
15
---
8.06
---
----
Сесия
Тест + Практика