Правила за провеждане на семестриален изпит

(Допълнение към Правила за оценяване)

Семестриален изпит за CSCB325 Състезателно програмиране - II част ще се проведе на 5.07.2022 г. от 13:00 часа в компютърна зала 417-1 на НБУ.
В случай, че оценката от курса, дадена тук ви харесва, не се явявате на семетриален изпит.
 

Студентите, които ще се явят на изпит на 5.07 избират един от от трите варианта на изпита:
1. Само Тест
2. Само Практика
3. Тест и Практика

Точките от направения повторно Тест се зачитат само ако са повече от точките, получени на същия тест по време на семестъра.

Индивидуалните тесове са на хартия, както и бланките за отговорите. По време на теста студентите могат да използват всякакви печатни материали и електронни устройства (лаптоп и смартфон).

Практиката се провежда по правилата на състезанията: на студента се дават задачи и компютър (може да сеползва собствен лаптоп), на който да напише решенията на задачите - работещи програми на С++. Времето за решаване на задачите от Практика е 4 часа.  До 18:00 часа всички трябва да са ми изпратили по е-мейла файлове с текстовете (sources) на решените задачи с начален коментар:
// име и факултетен номер на студента
// номер и име на задача


Резултатите от изпита ще бъдат нанесени тук.  Крайна оценка от курса ще получи всеки, който има необходимия брой точки. Преди и след изпита може да увеличавате броя на точките, като ми изпращате нерешени задачи от домашните.